Wereld Alzheimer Dag in Winschoten

Wereld Alzheimer Dag in Winschoten

Op zaterdag 21 september is het weer Wereld Alzheimer Dag. Voorgaande jaren is er een brede
informatiemarkt georganiseerd in de Boschpoort, vanuit het Alzheimer Café Westerwolde/Oldambt; de
komende editie wordt gekozen voor een activiteit in het centrum van Winschoten.

Die dag wordt op het Israelplein een gezellige bijeenkomst georganiseerd met muziek en dans.
Belangstellenden kunnen mee dansen en natuurlijk zal de muziek, hopelijk, uitnodigen tot meezingen.

Medewerkers van zorgaanbieders (o.a. Oosterlengte), Welzijn Westerwolde en Sociaal Werk Oldambt zijn
aanwezig, met een hapje en een drankje, voor meer informatie over de ziekte dementie en de ondersteuning
die zij daarbij kunnen geven.

Ondanks het feit dat dementie volksziekte nummer 1 is, is de ziekte nog vaak iets dat ver van een ieder
afstaat en waar niet over gepraat wordt. Dit maakt dat mensen eenzaam worden, het wereldje steeds
kleiner en het leven steeds moeilijker. De prognose is dat in Oldambt het aantal mensen met dementie de
komende jaren in rap tempo zal stijgen. Een beetje aandacht voor de ziekte kan dus geen kwaad

Wij hopen u allen vanaf 13.00 uur te zien in het centrum van Winschoten op 21
september. De muziek wordt verzorgd door Cissy Bon en de dansers staan
onder leiding van Eppie Ahlers.

Voor meer informatie kunt u bellen met Ina Hartjes, coördinator Netwerk
Dementie, telefoon 06 11902905