Ouderen

Het Ouderenwerk van Welzijn Westerwolde draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen woonomgeving en aan het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. Dat gebeurt door ouderen te informeren over mogelijkheden voor ondersteuning en voorzieningen alsmede door een uitgebreid aanbod aan activiteiten op diverse locaties in de gemeente.

Ouderen eten samen aan tafel
Twee ouderen en vrijwilliger doen spelletje op de tablet met een kopje koffie

Spreekuur

De welzijnswerkers houden daarvoor dagelijks spreekuur in de Steunstees of komen op huisbezoek. In verschillende dorpen kunt u deelnemen aan bewegingsactiviteiten. Deze vormen van bewegen zijn speciaal toegespitst op senioren.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur staat met raad en daad bij om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De ouderenadviseur geeft informatie en advies, maar kan ook ondersteunen en begeleiden bij complexe hulpvragen. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s zoals eenzaamheid, dementie, mantelzorg, ouderenmishandeling en zorgmijdend gedrag.

De ouderenadviseur werkt samen met andere professionals in de gemeente Westerwolde, zoals thuiszorg, huisarts en gemeente. Hierdoor weet de ouderenadviseur welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en welke mogelijk aansluiten bij de wensen behoeften van ouderen.

U vindt de ouderenadviseurs in de Steunstees. De ondersteuning is gratis en vrij toegankelijk voor ouderen in de gemeente Westerwolde.

Even Buurten en Vrijwillige Hulpdienst

De kracht van de buurt inzetten zodat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen; dat is het project “Even Buurten”.

De spillen van Welzijn Westerwolde zijn daarbij de verbindende schakel. Zij hebben contacten in de buurt en brengen mensen met elkaar in gesprek. Het gaat daarbij om mensen in de buurt die zo nu en dan iemand willen helpen, bijvoorbeeld met een bezoekje, gezamenlijke wandeling of met boodschappen doen. Maar ook mensen verbinden die elkaar begrijpen omdat ze bijvoorbeeld beide mantelzorger zijn.

Ouderen drinken samen kopje koffie en bekijken nieuws op de tablet
Een sterker buurtnetwerk

Maar hoe weet je waar hulp nodig is? De Spil kent de buurt goed en kan mensen met elkaar in contact brengen. Zo wordt de kracht van de buurt optimaal ingezet en wordt het buurtnetwerk alleen maar sterker.

Bent u op zoek naar meer contacten in de buurt, of wilt u iets in de buurt betekenen?
Neem dan gerust contact op via Steunstee.

 

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst (in Sellingen: “Noaberhulp”) bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers waar u een beroep op kunt doen. Vaak voelen buren zich verantwoordelijk voor elkaar en is burenhulp heel gewoon. Maar toch kan het zijn dat u iemand daarnaast nodig heeft. De vrijwillige hulpdienst kan mogelijk uitkomst bieden. Wanneer u niet zeker weet of u voor hulp van de hulpdienst in aanmerking komt, aarzel dan niet en informeert u eens bij een Steunstee in uw woonplaats. De medewerkers van de Steunstee geven u graag meer informatie.

Steunstee

De Steunstees zijn er voor informatie, advies op gebied van wonen, welzijn en zorg. De welzijnwerkers houden op werkdagen spreekuur en organiseren informatiebijeenkomsten en activiteiten. De Steunstees zijn voor alle leeftijden. De medewerkers werken vanuit 6 Steunstees:

  • Ter Apel
  • Sellingen
  • Vlagtwedde
  • Blijham
  • Bellingwolde 
  • Wedde

 

Open spreekuur

In onze Steunstees worden open spreekuren georganiseerd waar u met vragen terechtkunt. U kunt ook bellen naar één van de Steunstees of gewoon langskomen voor een kop koffie. De Steunstees zijn er voor informatie en advies. Daarnaast organiseert Steunstee regelmatig informatiebijeenkomsten. Er is ondersteuning mogelijk bij het invullen van formulieren en het contacten leggen met andere instanties.

 

Iedere inwoner van de gemeente Westerwolde kan naar een Steunstee gaan voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Op deze manier draagt Welzijn Westerwolde bij aan ieders leefbaarheid, waardoor inwoners zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.