Missie, visie en ambitie

Welzijn Westerwolde is een brede maatschappelijke instelling op het gebied van welzijn. In werkgroepen  ter voorbereiding op de fusie is uitgebreid gesproken over de visie en ambitie van de organisatie. Op basis daarvan zijn de onderstaande visie, ambitie en kernwaarden geformuleerd.

Visie

We laten alle inwoners van Westerwolde voelen dat zij ertoe doen.

 

Welzijn Westerwolde werkt aan waardevolle verbindingen tussen mensen, tussen groepen in de samenleving en tussen organisaties. Wij staan voor onze klanten en werken aan een verbetering van individueel welzijn en het verbeteren van de maatschappelijke positie. Zodat iedereen kan voelen en ervaren dat ze ertoe doen!

Klik hier voor de Meerjarenvisie 2020 – 2022 van Welzijn Westerwolde.

Missie

Welzijn Westerwolde is de verbinding tussen mens en samenleving, voor wie dat nodig heeft, op een manier die bij hem/haar past.

 

Ieder individu is waardevol en iedereen heeft zijn eigen sterke kanten en talenten. De SWW
ziet de waarde van eenieder en ondersteunt hen om deze kracht te benutten om zelf vorm
en inhoud aan hun leven te kunnen geven en in contact te staan met anderen. Wij dragen
eraan bij dat iedereen mee kan doen, binnen eigen mogelijkheden. Welzijn Westerwolde is
de verbinding tussen mens en samenleving!

Ambitie

1. Behouden en/of vergroten van het welbevinden van de (kwetsbare) inwoners;
2. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners zo groot mogelijk maken;
3. Versterken van de leefbaarheid en het noaberschap in Westerwolde.

Waarden en kenmerken

De onderstaande waarden en kenmerken zijn leidend in de dienstverlening en de aanpak van de
Stichting Welzijn Westerwolde
Werkwijze
 • wij zijn lokaal verankerd
 • wij zijn zichtbaar in de gemeenschap
 • wij werken integraal en klantgericht
 • wij gaan voor snelle signalering en lokale dienstverlening
 • wij zijn alert op ontwikkelingen in de samenleving en in ons vakgebied
Organisatiecultuur
 • wij leren van elkaar en delen onze kennis
 • wij spreken elkaar aan op inhoud en gedrag
 • wij stellen ons collegiaal op
 • wij respecteren elkaars persoonlijke stijl
Streven naar kwaliteit
 • wij richten werkprocessen zo in dat zij elkaar versterken
 • wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering
 • wij evalueren elke activiteit op passende wijze
 • wij legen verbeteringen in de werkwijze vast
Resultaat en verantwoording
 • wij werken resultaatgericht
 • wij gaan voor effectiviteit en efficiëntie
 • wij werken voor alle doelgroepen en inwoners in Westerwolde
 • wij hebben korte lijnen naar de gemeente en andere partners
 • wij leggen verantwoording af over productie en kwaliteit
 • wij leggen verantwoording af over de behaalde resultaten