Inburgering

Statushouders: huisvesting, inburgering en taalcoach

Elke gemeente in Nederland is verplicht om een aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) een woning aan te bieden. De gemeente Westerwolde heeft deze taakstelling uitbesteed aan Welzijn Westerwolde.

Welzijn Westerwolde werkt samen met woningbouwcorporatie Acantus en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) om de taakstelling te realiseren. De regievoerder van de COA koppelt statushouders aan de gemeente Westerwolde. Welzijn Westerwolde vraagt vervolgens Acantus om een huurwoning.
Na het tekenen van het huurcontract begeleidt Welzijn Westerwolde de statushouder nog enige maanden tot de zaken op bepaalde gebieden, zoals financiën en scholing, op orde zijn.

Iedere statushouder die in de gemeente Westerwolde komt wonen, moet een inburgeringscursus volgen op een school in de buurt. Ook moet er een participatieverklaringstraject doorlopen worden. Medewerkers van Welzijn Westerwolde zijn geschoold om dit traject aan te bieden.

Naast het begeleiden van statushouders en inburgeraars, organiseert Welzijn Westerwolde het taalcoachproject, waarbij het gaat om het oefenen van de Nederlandse taal. Nieuwe inwoners die de taal leren, worden gekoppeld aan een taalcoach, ofwel een Nederlandse inwoner van de gemeente. Samen oefenen ze het Nederlands door veel met elkaar te praten, boodschappen te doen of er samen op uit te gaan.

Contact

Welzijn Westerwolde, afdeling statushouders
Dr. Bekenkampstraat 37
9561 RD Ter Apel
Tel: 0599-582460
E-mail: info@welzijnwesterwolde.nl