Inburgering

Statushouders: huisvesting en inburgering

Elke gemeente in Nederland is verplicht om een aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) een woning aan te bieden. De gemeente Westerwolde heeft deze taakstelling uitbesteed aan Welzijn Westerwolde.

Welzijn Westerwolde werkt samen met woningbouwcorporatie Acantus en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) om de taakstelling te realiseren. De regievoerder van de COA koppelt statushouders aan de gemeente Westerwolde. Welzijn Westerwolde vraagt vervolgens Acantus om een huurwoning.
Na het tekenen van het huurcontract begeleidt Welzijn Westerwolde de statushouder nog enige maanden tot de zaken op bepaalde gebieden, zoals financiën en scholing, op orde zijn.

Dames samen in gesprek achter laptop
Jongen vult formulier in aan tafel

Iedere statushouder die in de gemeente Westerwolde komt wonen, moet een inburgeringscursus volgen op een school in de buurt. Ook moet er een participatieverklaringstraject doorlopen worden. Medewerkers van Welzijn Westerwolde zijn geschoold om dit traject aan te bieden.

Contact

Welzijn Westerwolde, afdeling statushouders
Dr. Bekenkampstraat 37
9561 RD Ter Apel
Tel: 0599-582460
E-mail: info@welzijnwesterwolde.nl