Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen bij het oplossen of verminderen van problemen en het omgaan met problemen in het dagelijks functioneren. Want iedereen heeft wel eens problemen waarvoor de hulp van een ander nodig is. Afhankelijk van uw vraag krijgt u informatie, advies, steun, begeleiding.

De maatschappelijk werker gaat met u in gesprek om de situatie te verhelderen en kijkt samen met u of de situatie verbeterd kan worden. Soms is één gesprek al voldoende, soms niet. Wij nemen in elk geval alle tijd voor u. De gesprekken zijn vertrouwelijk, met respect voor uw privacy. Een verwijsbrief is niet nodig, de hulpverlening is gratis.

Grote en kleine vragen

Vaak is het heel verhelderend om met een buitenstaander over uw moeilijkheden te praten. Dit kan over gewone dingen gaan, maar ook over heel persoonlijke zaken die u alleen zeer vertrouwelijk kwijt wilt. Zoals:

 • Het botert niet meer tussen u en uw partner;
 • U voelt zich gespannen, maar weet niet waarom;
 • Het lukt niet om formulieren goed in te vullen;
 • U wordt door allerlei instanties van het kastje naar de muur gestuurd;
 • U ervaart moeilijkheden met de kinderen;
 • U heeft problemen met familie die u niet goed kunt bespreken;
 • Op het werk of in uw opleiding gaat het niet zoals u wilt;
 • U heeft schulden en wilt advies wat u het beste kunt doen;
 • Uw partner is overleden en u weet niet hoe u nu verder moet.

 

U houdt de regie

Onze maatschappelijk werkers zijn deskundige hulpverleners en helpen u om zelf weer de regie te pakken op uw leven. Hierbij geven ze u een steuntje in de rug. Als het nodig is bemiddelen ze bij instanties. De maatschappelijk werker is dus adviseur en wegwijzer, zodat u uiteindelijk op eigen kracht weer verder kunt.

 

Contact

U kunt altijd binnenlopen tijdens één van de spreekuren in uw buurt. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons opnemen via het algemene telefoonnummer: (0599) 582460. Liever via de e-mail? Stuur dan een bericht naar info@welzijnwesterwolde.nl.

Gezinscoach

Mist u de rust in uw gezin? Wilt u weer grip krijgen op uw leven en problematiek? Dan zou de gezinscoach u wellicht kunnen helpen. De gezinscoach biedt intensieve en langdurige ondersteuning aan gezinnen waarbij er sprake is van een combinatie van problemen op diverse leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om problemen op het gebied van opvoeding, financiën, relatie, huiselijk geweld, sociaal isolement en huisvesting.

 

De gezinscoach helpt bij het aanpakken van moeilijke situaties door samen met het gezin en het netwerk te zoeken naar oplossingen. Het doel is om de vaardigheden van ouders te versterken en de balans in het gezin te herstellen. De gezinscoach is er voor u in de rol van vertrouwenspersoon, bemiddelaar in het contact met andere hulpverleners, crisismanager en als iemand die u adviseert en wegwijs maakt in de samenleving en instanties (bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale dienst). Het uiteindelijke doel is door samenwerking te bereiken dat u weer zelfstandig en zonder zorgen de verantwoordelijkheid heeft over uw gezin.

 

Contact

U kunt altijd binnenlopen tijdens één van de spreekuren in uw buurt. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons opnemen via het algemene telefoonnummer: (0599) 582460. Liever via de e-mail? Stuur dan een bericht naar info@welzijnwesterwolde.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt mee over welke zorg het beste bij mensen past en hoe dit geregeld kan worden. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van iemands positie, zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden over de zorg die geboden wordt of gaat worden.

 • De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren.
 • Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft).

 

Voorbeelden in welke situaties u gebruikt kunt maken van de onafhankelijk cliëntondersteuner:
 • Uw zorgindicatie is gewijzigd en u krijgt minder zorg/begeleiding dan voorheen, terwijl uw situatie niet is verbeterd.
 • U heeft een moeizaam contact met de sociale dienst en bent opgeroepen voor een gesprek, maar wil dat liever niet alleen doen.
 • Het contact met uw werkgever verloopt moeizaam en u zou dit graag willen verbeteren, door een gesprek aan te gaan.
 • U heeft een (zorg)contract gekregen en wilt graag samen even kijken of alles klopt en juist beschreven is voordat u een handtekening zet.

 

 

Contact

U kunt altijd binnenlopen tijdens één van de spreekuren in uw buurt. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons opnemen via het algemene telefoonnummer: (0599) 582460. Liever via de e-mail? Stuur dan een bericht naar info@welzijnwesterwolde.nl.

Zie ook onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZhU_phGDBV0