Facturen CAK

Facturen CAK

De afgelopen tijd zijn wij veel gebeld door inwoners die problemen hebben met het CAK (centraal administratie kantoor). Het CAK int de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor hun ondersteuning uit de WMO of WLZ. We horen van inwoners dat facturen laat komen, of meerdere tegelijk en ook kloppen de namen soms niet. Komt u er niet uit en wilt u graag dat er even iemand mee kijkt? Neem dan contact met ons op tussen 09.00 en 12.00 op werkdagen via 0599-582460.