Cliëntenraad Welzijn Westerwolde

Cliëntenraad Welzijn Westerwolde

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Welzijn Westerwolde (WW) wil een bijdrage leveren aan goede hulp- en dienstverlening door WW.
De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en is onafhankelijk.
De cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. De raad is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Hoe krijg je contact met de cliëntenraad?
Als je contact wilt met de cliëntenraad dan kun je contact opnemen via het mailadres: clientenraad@welzijnwesterwolde.nl

Wie zitten in de cliëntenraad?
Jan Pot (voorzitter)
Reinilda Neijmeijer-Wessel
Ed van de Bunt

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden!
De cliëntenraad zoekt nieuwe leden voor het behartigen van de algemene cliëntbelangen voor cliënten die op welke manier dan ook steun ontvangen van medewerkers en/of vrijwilligers van WW.

Je houdt je bezig met:
– Het onderhouden van contact met cliënten van WW
– Overleg met de cliëntenraad
– Minimaal twee keer per jaar overleg met de bestuurder van WW
– Bezoeken van informatiebijeenkomsten en workshops

Wat krijg je aangeboden?
– Een positieve en betrokken organisatie
– Enthousiaste collega raadsleden
– Reiskostenvergoeding

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatie naar clientenraad@welzijnwesterwolde.nl