Even Buurten

Even Buurten

Enkele jaren geleden is het project Even Buurten gestart in Ter Apel. Door corona was het langere tijd niet mogelijk om contacten in de buurt te leggen. Dit lijkt nu wel weer te kunnen!

Hoe zit het ook al weer met Even Buurten?  Het betekent de kracht van de buurt inzetten zodat senioren in Ter Apel langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met de hulp van buurtbewoners blijven senioren wonen in het dorp of het huis waar ze zich thuis voelen. Renée Dijkmans van Welzijn Westerwolde brengt senioren en buurtgenoten, vraag en aanbod met elkaar in contact.

Het in contact brengen van helpende handen en senioren
Senioren uit Ter Apel die met een beetje hulp langer en plezieriger zelfstandig willen wonen, kunnen zich aanmelden. Er wordt geïnventariseerd waar behoefte aan is; een wandeling maken, boodschappen doen of koffie drinken bijvoorbeeld. Vervolgens wordt er gezocht naar helpende handen in de buurt; mensen die het prettig vinden om zo nu en dan iemand te helpen om zo een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een sterker buurtnetwerk
Zulke mensen zijn er volop. Het is voor hen tot nu toe echter lastig om diensten aan te bieden. Want aan wie? En hoe? Met Even Buurten wordt de kracht van de buurt optimaal ingezet en kan het buurtnetwerk alleen maar sterker worden. Ook worden senioren op de hoogte gehouden van geschikte activiteiten in de buurt en kunnen, waar nodig, doorverwezen worden naar de formele zorg.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met:
Welzijn Westerwolde
Renée Dijkmans
0599-582460 | 06-82391780
r.dijkmans@welzijnwesterwolde.nl