Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Welzijn Westerwolde  wil een bijdrage leveren aan goede hulp- en dienstverlening door Welzijn Westerwolde.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en is onafhankelijk.

De cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. De raad is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

 

Hoe krijg je contact met de cliëntenraad?

Als je contact wilt met de cliëntenraad dan kun je contact opnemen via het mailadres: clientenraad@welzijnwesterwolde.nl

 

Wie zitten in de cliëntenraad?

Jan Pot (voorzitter)

Reinilda Neijmeijer-Wessel

Ed van de Bunt

Riza de Leon Gregorio