Bestuur

Bestuur

Bestuurder: Dhr. F.J. (Freek) Nauta

 

Raad van Toezicht

Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de volgende personen per 1 januari 2020 benoemd als leden van de Raad van Toezicht van stichting Welzijn Westerwolde:

  • dhr. H. Brouwer; voorzitter
  • dhr. A. Kraster; vicevoorzitter
  • dhr. E. Verdonk; lid
  • mw. R. Wessel; lid

 

– In het Statuut Raad van Toezicht zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd.
– In de Akte van Statutenwijziging staan de verdere regels vermeld.

 

Meerjarenvisie

Klik hier voor de meerjarenvisie 20-22 van Stichting Welzijn Westerwolde.

 

Jaarplan

Jaarplan 2024-2025 Welzijn Westerwolde

 

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht van de stichting Welzijn Westerwolde voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen enkel een vacatievergoeding van maximaal €1.000,- per persoon per jaar voor hun inzet. In het Statuut Raad van Toezicht zijn de taken en bevoegdheden en de beloning van de Raad van Toezicht vastgesteld.

 

Voor ons beloningsbeleid hanteren wij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. Voor onze functieprofielen hanteren wij de beschrijvingen in de cao Sociaal Werk. Voor alle functies binnen onze organisatie gelden bovendien enkele generieke competenties, die direct aansluiten op onze maatschappelijke doelstellingen en onze ambitie.