Aanvragen mantelzorgcompliment

Aanvragen mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger? En zorgt u langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week voor uw naaste? Dan komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment van de gemeente Westerwolde. Vanaf 14 september tot en met 11 oktober 2020 kunt u dit aanvragen via de website van de gemeente Westerwolde www.westerwolde.nl/mantelzorgcompliment.

Als u bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Westerwolde staat geregistreerd dan ontvangt u persoonlijk bericht over wanneer en hoe u het mantelzorgcompliment kunt aanvragen. Staat u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt? Ook dan kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen vanaf 14 september. Op het online formulier kunt u aangeven of u geregistreerd wilt staan als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Westerwolde. U ontvangt dan 3 tot 4x per jaar een nieuwsbrief over actuele zaken en activiteiten gericht op mantelzorgers. Ook kunt u terecht voor ondersteuning bij Welzijn Westerwolde.
Voor meer informatie of hulp bij het invullen van het online formulier kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde via 0599 58 24 60, of via e-mail: mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl.

Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment 2020. Deze bestaat uit 4 cadeaubonnen met een totaalwaarde van € 100,–. Deze kunt u besteden bij deelnemende bedrijven in de gemeente Westerwolde.

De voorwaarden:
De mantelzorger verleent binnen het kalenderjaar tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg;
De mantelzorg wordt niet verleend vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilliger;
De zorgvrager woont in de gemeente Westerwolde;
Er wordt 1 mantelzorgcompliment verstrekt per zorgvrager per jaar. Als de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger heeft, dan wordt het bedrag (in de vorm van cadeaubonnen) verdeeld en toegekend aan de mantelzorgers;
Per huishouden/adres kan 1 keer per kalenderjaar en per zorgvrager een mantelzorgcompliment worden aangevraagd;
Binnen een huishouden/adres omvat de mantelzorg meer dan de gebruikelijke zorgtaken die verwacht mag worden van partners, ouders en inwonende kinderen.