Het project “Omkijken Naar” door Welzijn Westerwolde.

Wegens het succes van vorig jaar krijgt het project “Omkijken Naar” dit jaar een vervolg.
Het doel is het voorkomen of verminderen van de eenzaamheid onder ouderen.

Het project “Omkijken naar” is een project, waarbij we gaan evalueren hoe de contacten van het project “Even Buurten” uit 2018 en 2019 nu verlopen.

“Even Buurten” is een project waarbij we bewoners met elkaar verbinden, om de eenzaamheid van ouderen te verminderen en om er samen voor te zorgen dat de ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat laatste doen we door de zelfredzaamheid te vergroten.

We zoeken bijvoorbeeld naar een maatje voor een wandeling, een praatje of om een klusje te doen, of we stimuleren de ouderen om naar een activiteit te gaan en daar mensen te ontmoeten.

We gaan met het project “Omkijken Naar” kijken of de contacten nog steeds bestaan, of dat er nieuwe contacten zijn bij gekomen. Tevens gaan we inventariseren of de ouderen nog actief zijn en naar een activiteit gaan en of er wellicht nieuwe hulpvragen en behoeften zijn.

Tevens willen we heel graag weten of er nog behoefte is aan het “Even Buurten” en op welke manier, of dat er behoefte aan ondersteuning is op een ander vlak.